Høye strømpriser tynger folks økonomi. Samtidig styrer Norge mot et kraftunderskudd i en tid da mange sektorer skal elektrifiseres. Strømstøtten reduserer strømregningen for den enkelte husholdning, men bidrar støtten til strømsparing?

Stortinget har vedtatt et mål om å spare 10 TWh i bygg innen 2030. For å nå dette målet er det nødvendig med store investeringer i energiproduksjon og -effektivisering i bygg. Energinettverket har foreslått 1 milliard kroner i statsbudsjettet for 2023.

På frokostmøtet vil følgende være med:

Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet
Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV
Isak Oksvold, direktør miljø og bærekraft, Møller Eiendom
Are Tomasgard, LO-sekretær

Program oppdateres fortløpende, og det er mulig å følge frokostmøtet via livestream.

 

Mer informasjon og påmelding her!