Med vinterens historiske høye strømpriser, videre elektrifisering av samfunnet, mangel på arbeidsplasser og ambisiøse klimamål mener Nobio at det bør settes enda større fokus på bioenergi. I tillegg til nettavlasting nasjonalt er bioenergi nødvendig for å nå EUs klimamål om 55 prosents kutt i klimagassutslipp innen 2030.  

Les programmet for webinaret her!

Du kan melde deg på webinaret, her!