Partene skal nå sette i gang bred og åpen lokal dialog med politikere, lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, næringsliv og fagmiljøer. Samarbeidet er i tidlig fase, og ingen områder eller prosjekter har blitt besluttet. Nå ønsker selskapene å sette i gang en kartlegging for å finne de mulighetene som kan levere på kraftbehovet i regionen. 

– Med utgangspunkt i naturressurser har vi bidratt til regional næringsutvikling og arbeidsplasser gjennom flere generasjoner. Samtidig har ny teknologi og markedsmuligheter gitt grunnlag for utviklingen av Treschow-Fritzøe. Behovet for økt tilgang på kraft i regionen passer godt med vår ambisjon om å delta aktivt i forvaltningen og utviklingen av fornybar kraft med basis i eiendommene våre, sier Michael Stang Treschow, eier og styreleder i Treschow-Fritzøe hvor Fritzøe Skoger og Fritzøe Energi inngår, ifølge en pressemelding fra Hydro Rein.

– Hydro har tatt i bruk fornybar kraft for å skape industri og livskraftige lokalsamfunn i snart 120 år. Nå gleder vi oss stort til å utforske mulighetene for økt kraft til lokal næringsutvikling i samarbeid med en solid aktør som Fritzøe Energi, sier Tor-Ove Horstad, leder for Hydro Rein i Norge.

Fritzøe Skoger er en av Norges største eiendommer, og strekker seg over tre fylker og syv kommuner. Partene skal se nærmere på muligheter og potensial for både solkraft og vindkraft i regionen. Arbeidet er i tidlig fase, og kartleggingen vil bli gjennomført i tett og åpen dialog med kommuner, lokalsamfunn og interessegrupper. 

– Næringslivet i regionen har store ambisjoner og muligheter, men da trenger de mer kraft og nett. Vi ønsker å levere på det voksende regionale kraftbehovet og samtidig sikre lokal verdiskaping, sier Horstad.

Hydro Rein og Fritzøe Energi har som prinsipp å utvikle fornybarprosjekter med minst mulig inngrep i naturen og vil jobbe for å tilrettelegge for sambruk mellom eksisterende skogdrift og mulig ny kraftproduksjon.

Vil bidra til å løse flaskehalser i regionen

Selskapenes felles ambisjon er å kunne utløse solide prosjekter med lokalt fotfeste, som vil være en viktig løsning for både kort- og langsiktige flaskehalser for kraftsituasjonen i regionen. Med økt lokal kraftproduksjon vil vi sikre ytterligere industriutvikling og nye arbeidsplasser.

– Vi har drevet vannkraftproduksjon siden 1886, vi utvider stadig fjernvarmeleveransene og vi leverer bioenergi. Nå ser vi frem til neste fase i utviklingen, hvor vi sammen med Hydro Rein ønsker å bidra med industrielle løsninger for å dekke det økte energibehovet på lag med natur og lokalsamfunn, sier Thomas Solem, daglig leder i Fritzøe Energi.