Dette melder Bergen kirkelige fellesråd.

Onsdag denne uken var det overtakelsesforretning for et bergvarmeanlegg i Sælen kirke. Konfirmantkapper og trommesett er skjøvet til side for å gjøre plass til kompressorer, tanker og rør.

 Mens vi var på omvisning på det nye anlegget, kunne vi lese av på kompressordisplayet at væsken som ble pumpet opp langt nedefra i jorden har en varme på 6,8 °C. Når væsken sendes tilbake ned i jorden, har den en temperatur på 2,3 °C. Den energien vi har hentet fra væsken, brukes til å varme opp vannet som skal sendes i rør og varme opp kirken. Dette vannet har nå en temperatur på 36,7 °C, sier kirkebyggsjef Arne Tveit.

Fremdeles står den gamle elektrokjelen montert, den som varmet opp vannet tidligere. Den står som en reserve. Denne har nå et effektforbruk på 0.

 Gjennom denne installasjonen håper vi å få redusert energimengden som brukes til oppvarming av kirken, med 65 %. Det betyr å redusere strømforbruket med ca 125 000 kWh/år, sier Tveit.

Ønsker flere enøktiltak i Bergen

Fellesrådet jobber med enøk i flere kirker. I Slettebakken pågår det eksempelvis etterisolering av taket i menighetssalene. Nye Sædalen kirke skal ha både bergvarme og solceller.

 I planene for 2023 ligger det bergvarme i Landås og solceller i Eidsvåg og Fridalen – men dette vil måtte skrinlegges om ikke politikerne henter inn igjen en del av de pengene som ble fjernet i budsjettforslaget fra byrådet, sier Tveit.

På overtakelsen var det både representanter for leverandøren Vestrheim, for prosjektavdelingen i Akasia som har ledet prosjektet, for driftsavdelingen i Akasia som vil drifte anlegget, og fra Bergen kirkelige fellesråd som er offisiell byggherre i prosjektet.