Borettslaget Guldsmeden består av 37 leiligheter. Eiendommen er bygd på slutten av 1950-tallet og styret førsøker på forskjellige måter å gjøre bygget så energieffektivt som mulig. Våren 2020 installerte de Energy Saves prefabrikkerte energisentral EcoStation. Dette melder Energy Save.

– Vi har redusert kostnadene til oppvarming vesentlig. Vårt budsjett for oppvarming lå på drøyt 460 000 kroner, men vi brukte bare litt over 260 000 kroner i 2020, sier Rune Arvidsson i borettslaget Guldsmeden.
Etter å ha fått byggetillatelse ble EcoStation installert ved siden av eiendommen, i direkte tilslutning til utluften fra byggets ventilasjon.

– Vi benytter energien fra utluften og får i prinsippet hundre prosent gjenvinning fra ventilasjonen, sier Niklas Hansson, prosjekt- og forretningsutviklingssjef hos Energy Save.

Fire luft-vann-varmepumper

Modulen har vært i drift siden begynnelsen av juli 2020 og består av fire luft-vann-varmepumper på til sammen 80 kW. – COPen på anlegget som helhet ligger ligger på mellom 2,5 og 3,5 og vi bruker kjølemediet R410A, sier Hansson. – Det kommer moduler med kjølemediet R32.

På grunn av igangsettingen av EcoStation har borettslagets kjøp av elektrisitet økt med cirka 30 000 svenske kroner i løpet av 2020, men resultatet er en mye lavere prislapp for varmen. Borettslagets beregninger viser en nedbetaling på installasjonskostnadene på åtte år.

 


– Vårt budsjett for oppvarming lå på drøyt 460 000 kroner, men vi brukte bare litt over 260 000 kroner i 2020, sier Rune Arvidsson i borettslaget Guldsmeden. Foto: EnergySave

Siden 2003 har borettslaget brukt fjernvarme. Ved hjelp av tilpasninger i byggets tekniske rom kunne EcoStation kombineres med fjernvarmen som brukes som spisslast for å klare toppene når varmebehovet er størst.

– Leverandøren av fjernvarme har hatt monopol, og med alternative løsninger som den vi valgte fra Energy Save så blir fjernvarmen reelt konkurranseutsatt. Det er positivt både for oss som forbrukere, og i et bredere perspektiv for hele samfunnet, sier Rune Arvidsson.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 10/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!