Dette melder Skanska.

Prosjektet Norra Vitsippan i Salem, som eiendomsutvikleren NREP overtatt fra Skanska tidligere i år, inneholder 108 leiligheter i syv bygg som har montert solceller og solvarmepaneler. Med det innovative systemet HYSS, (Hybrid Solar System) fra selskapet Free Energy Innovation, knyttes solenergi og bergvarme sammen med et unikt styresystem som flytter energien dit den gjør størst nytte. Dette resulterer i en høyere effektivitet.

- Målsetningen er å ta et steg fremover i jakten på å bli klimanøytrale og å tegne kartet på nytt for hvordan vi løser energiutfordringene i leilighetsbygg. Til nå har de fleste boligutviklere kjempet for å få ned energiforbruket gjennom tettere hus og bedre isolering, men det her er et nytt steg som hjelper oss å nå enda lengre, sier Anders Degerstedt, forretningsutvikler i Skanska Hyresbostäder.

To varmepumper á 100 kW

Det installeres to varmepumper med en effekt på 100 kW hver, sier CEO Marcus Kanewoff i Free Energy Innovation AS til Tekniske Nyheter.  - Det er montert 280 m2 med plane solfangere (varme), og 793 m2 med monocrystalline solceller (elektrisitet).


– I en tid der alt snart handler om CO2 og klimanøytralitet muliggjør
HYSS null- og plussenergibygninger på kommersielle vilkår, sier CEO
Marcus Kanewoff i Free Energy Innovation AS. Foto: Free Energy

Totalt antall boremeter i prosjektet blir 2 480, og beregnet energileveranse fra varmepumpen er 490 000 kWh for varme og varmtvann. SCOP Combi (varme og varmtvann) = 5,1 ved 55/45°C radiatorsystem.

- I en tid der snart alt handler om CO2 og klimanøytralitet, muliggjør HYSS null- og plussenergibygninger på kommersielle vilkår, sier Kanewoff.

Solpaneler varmer opp varmtvann som brukes dels for å effektivisere varmepumpen og dels for å lade varme til energibrønnene i sommerhalvåret. På denne måten motvirkes utarmingen av energi i borehullene, og en høyere effekt oppnås i systemet i løpet av vinterhalvåret. HYSS minsker behovet for kjøpt energi for varme og varmtvann med hele 80 prosent sammenliknet med en konvensjonell oppvarming av leilighetshetsbygg. Systemet har en virkningsgrad på 5 (SCOP), noe som er unikt for varmepumpebransjen.

Prinsippskisse HYSS - Hybrid Solar System. Kilde. Free Energy

Skanska og NREP har også montert solceller som produserer all den elektrisiteten som kreves i løpet av et år, og leverer overskuddet til andre brukere på elnettet. Resultatet blir Skanskas første leilighetsbyggprosjekt som når netto-null energiforbruk, noe som vil si at de produserer like mye energi i løpet av et år som de skal bruke.

Norra Vitsipppan ferdigstilles i løpet av tredje kvartal 2021.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 6/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!