Dette melder NVE.

- Siden oppdateringen i 2020 har magasinkapasiteten økt med 0,2?TWh til 87,2 TWh. Grunnen til økningen er blant annet at nye kraftverk er satt i drift, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Vi bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig.

Den økte magasinkapasiteten kommer som en følge av disse nye tiltakene: 

- Idriftsettelse av Østerbø kraftverk med regulering av Nykjevatn: 44 GWh 
- Idriftsettelse av Storåvatn 1 kraftverk med regulering av Storåvatnet: 20 GWh 
- Økt regulering av Langevatn i Mandalsvassdraget: 47 GWh 
- Økt energiinnhold i to magasiner i Glommavassdraget ved idriftsettelse av kraftverkene Nedre Otta og Tolga: 54 GWh 

Videre er det noen flere mindre nye tiltak som gir økt magasinkapasitet, og det er utført noen korrigeringer i datagrunnlaget.