Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 43.

– En varm og våt høst var akkurat det vi trengte i år. Det er gode nyheter for magasinfyllingen og kraftsituasjonen denne vinteren, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. 

I forrige uke økte magasinfyllingen i det sørlige Norge med 1,9 prosentpoeng. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 14 prosentpoeng de siste fem ukene.  

– Det sørlige Norge har sjelden opplevd en så kraftig økning i magasinfyllingen som det vi har sett i oktober. I alle deler av landet er magasinfyllingen nå høyere enn på samme tid i fjor, sier Nordberg. 

Import og lav kraftproduksjon bidrar positivt 

Magasinfyllingen er også hjulpet av at kraftprodusentene i de sørlige delene av landet fortsetter å spare på vannet. Forrige uke ble det produsert mindre enn normalt for årstiden, og Norge var igjen nettoimportør av kraft. I oktober var kraftproduksjonen i det sørlige Norge 34 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene.  

– Når det produseres mindre kraft i Norge, dekkes en del av strømforbruket av import. Det bidrar til at magasinfyllingen i Norge ikke svekkes, sier Nordberg.  

I oktober ble omtrent 10 prosent av forbruket i det sørlige Norge dekket av import fra Midt-Norge og utlandet. 

NVE vil følge tapping av vannmagasiner tett  

Når det blir kaldere, faller mer av nedbøren som snø og ikke regn. Mindre regn betyr mindre vann til magasinene. Gjennom vinteren er det derfor naturlig at magasinfyllingen faller. Det er også forventet at vannkraftproduksjonen kan øke framover, fordi forbruket øker. Som vannkraftprodusent må man ta flere hensyn. Både at det skal være nok vann gjennom vinteren, men også at det må være plass til snøen som skal smelte gjennom våren og sommeren.  

– Nå går vi snart inn i en ny sesong, der magasinene får mindre påfyll av vann fordi mer av nedbøren legger seg som snø. Selv om magasinfyllingen har gått kraftig opp i det sørlige Norge de siste ukene, blir det viktig å følge med på hvordan kraftprodusentene bruker vannet framover, sier Nordberg. 

Siden i sommer har kraftprodusentene rapportert inn sine produksjonstall, og denne ordningen vil fortsette. NVE har bedt kraftprodusentene om innspill på rapporteringen, for å sikre en best mulig oppfølging gjennom vinteren.  

Kraftsituasjonen framover 

Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. 

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene i Norge har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det kan også bidra til økte priser.