Den nye eieren, Nordic Climate Group AB, består i dag av 34 kuldeentreprenører. Tempra er den andre kuldeentreprenøren i Norge som kommer inn i gruppen.

Nordic Climate Group ble etablert våren 2021 og består av et riksdekkende nettverk av lokale kuldebedrifter. Til sammen omsetter gruppen for om lag 1,5 mrd. SEK og har rundt 600 ansatte i Sverige og Norge.

Alle foretak arbeider med installasjoner og service innen kulde- og varmeindustri med fokus på bærekraft og energieffektivitet. Selskapene tar det fulle funksjonsansvar for alle installasjoner, inklusive maskiner og vedlikeholdstjenester.

- Ved å gå sammen med Tempra får vi synergieffekter både hva angår tekniske løsninger og leveranser, sier Mats Åstrøm, direktør i Nordic Climate Group. Tempra har betydelig fagkunnskap og kompetente medarbeidere som i dag opererer innen de områdene Nordic Climate Group er virksomme. Dette styrker våre muligheter til å hjelpe våre kunder med gode, energieffektive og miljøvennlige løsninger i Norden.

- Vi gleder oss til å bli en del av et mye større miljø, både teknisk og markedsmessig, sier Øyvind Skulstad. Dette vil gi oss større muligheter overfor store nasjonale kunder som vi før ikke kunne tilfredsstille med det serviceapparatet vi hadde. Samtidig gleder både jeg og de ansatte seg til å få utveksle kompetanse med de andre i gruppen. Mange av de ansatte har allerede et stort nettverk i fagmiljøet, men det er ikke alltid like enkelt å be en konkurrent om råd, nå endrer dette seg. Vi skal gjøre hverandre bedre!

- Vi fortsetter driften som før, med de samme gode ansatte. Vi skal fortsette vårt arbeid med å levere kulde- og varmepumpeteknologi til våre kunder, med tilhørende servicetjenester. Fordelen nå er at vi blir en del av Nordens mest slagkraftige gruppe innen området, sier han.