- Medlemskapet kjennes helt rett ut for Sweco, som har levert tjenester til den norske energisektoren i over 100 år. Vi er takknemlige for at Fornybar Norge nå ønsker å inkludere hele bransjen, også rådgiversiden, utover de som produserer eller distribuerer strøm, slik det var under forgjengeren Energi Norge. Energifeltet har alltid vært en sentral del av Swecos virksomhet, og selskapet skal de neste årene ytterligere øke satsingen på grønn energi, sier Elisabeth Baird, divisjonsdirektør for energi i Sweco ifølge en pressemelding.

Samler fornybar energi-bransjen

Fornybar Norge, kjent for sitt engasjement og arbeid for en 100% fornybar energisektor, samler nøkkelaktører innen fornybar energi-bransjen.

- Vi er glade for at Sweco sammen med oss vil jobbe for å akselerere overgangen til ren energi og ytterligere styrke Norges posisjon som en pioner innen fornybar teknologi, sier Bård Standal, viseadministrerende direktør i Fornybar Norge.

Mer relevant enn noen gang

Som Europas ledende rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhet, spenner Swecos kompetanse bredt; Fra store vann- og energiprosjekter, til effektive og miljøvennlige transportløsninger og utviklingen av byer og grønne områder. Swecos energieksperter jobber med hele kraftforsyningskjeden, fra produksjon av energi til distribusjon og forbruk.

– Jeg opplever at våre eksperters kompetanse aldri har vært mer relevant enn nå. For å lykkes i overgangen til grønn energi, og imøtekomme energiforbruket som følger av økt elektrifisering, vil kompetanse og teknologi spille en avgjørende rolle. Sweco jobber aktivt for å utforme innovative løsninger sammen med våre kunder. Vi tror, i likhet med Fornybar Norge, at økt samarbeid på tvers av bransjen blir helt avgjørende for å lykkes med våre samfunnsoppdrag i tiden fremover, sier Baird.

Økt kunnskapsdeling og påvirkningskraft

Som medlem av Fornybar Norge vil Sweco være en sterk samarbeidspartner.

- Sammen med Sweco vil vi fortsette å jobbe for å akselerere overgangen til ren energi og styrke Norges posisjon innen fornybar teknologi. Deres rådgivende ingeniører og eksperter innen ulike fagområder gir oss mulighet for enda sterkere kunnskapsdeling på tvers i organisasjonen, og flere politiske påvirkningsmuligheter mot en grønnere fremtid.