Bakgrunnen for samarbeidet er knyttet til den fremtidige energiomstillingen på Svalbard og i Longyearbyen, som kort kan beskrives som”fra kull-til null” (CO2-utslipp). Samarbeidsaktørene skal bidra til en energiforsyning som skaper robuste arktiske samfunn. Dette melder Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Sol, vind og geotermi

Blant temaene partene skal samarbeide tett om fremover, er lokal produksjon av energi, med fokus på sol, vind og geotermi, fremtidig energilagring hvor batterier, termisk og fornybare energibærere er satsingsområdene, samt styring av hybride energiløsninger.

Dagens regjeringsplattform med  “grønt industriløft” som et av hovedmålene, gir tydelige signaler om veien fremover. Dette vil påvirke både utdanning og forskning, og hvordan innovasjon og næringsutvikling vil skje også på Svalbard.

En satsing på fornybare energisystemer og hvordan disse skal fungere i vår sårbare natur, vil bli en stadig tydeligere profil på UNIS, som har mellom 700 og 800 studenter årlig fra mer enn 40 nasjoner.

- Å tilby denne type forskning/forskerutdanning (både master- og doktorgradsutdanning) tror vi vil øke attraktiviteten enda mer. Bare tenk på hvilken eksponering vi vil få gjennom publisering av dette internasjonalt! UNIS vil ta ansvar for å utdanne kandidater med relevant arktisk kompetanse som vil påvirke den globale ringvirkningsfaktoren av energiom- stillingen i Longyearbyen, sier direktør for UNIS, Jøran Idar Moen.

Partnerne har allerede en betydelig aktivitet på området, men ser behovet nå for å akselerere og forsterke innsatsen. På sikt er ambisjonen å få formalisert samarbeidet gjennom etablering av et forskningssenter i Longyearbyen, og tilknyttet laboratorie- og test/pilot-infrastruktur. Men før vi kommer dit, så handler avtalen nå om å jobbe tettere og mer koordinert med utvikling av ulike prosjekter og å tiltrekke oss flere partnere.

- Vi i Sintef ser fram til å bidra med vår kompetanse for å levere ny miljøvennlig teknologi. Vi har 72 års erfaring med forskning og innovasjon hvor energisystemer, teknologi og næringsutvikling går parallelt. Nå er det flere hundre forskere hos oss som jobber med relevante problemstillinger. Det hadde vært bra om noen av disse kunne drevet sin forskning her på Svalbard og bidratt til omstillingen her, sier forskningsdirektør Jack Ødegård i Sintef.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 9/2022. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!