Lokalt produsert fornybar energi kommer fra energibrønner med varmepumpe, og solcellene på taket av kontorbyggene og parkeringshuset. Overskuddet av solkraft om sommeren går til oppdekning av elbehovet til andre bygg på Kjørbo og til eksport til kraftselskapet.

Dette skriver Grønn Byggallianse i forbindelse med at Powerhouse Kjørbo var månedens prosjekt for september 2021.

- Det ble noen diskusjoner da vi likevel fikk energiregninger, for skulle vi ikke være plusshus? Men det er slik at om du har energioverskudd om sommeren, mens du har for lite om vinteren, så blir det ikke noe pluss i regnskapet, sier Peter Bernhard, miljørådgiver i Asplan Viak til Grønn Byggallianse.

Strømproduksjonen og overskuddet er nemlig høyere i sommermånedene, da prisene normalt er lave. I tillegg kommer nettleie og avgifter for elektrisitet som kjøpes tilbake.

Peter Bernhard, miljørådgiver i Asplan Viak . Foto: Grønn Byggallianse

Stort potensial i materialer

Miljørådgiveren peker på at de har klart å kutte mye av energiforbruket til drift, men at materialbruk fremdeles står for store klimagassutslipp. Han er derfor glad for at det legges bedre til rette for ombruk, og peker på at vi bruker for mye ressurser til å produsere ting som har altfor kort levetid.

- Jeg er fascinert over Pantheon i Roma. Det er et bygg som er 2 000 år gammelt og fremdeles funker. 2 000 år, og vi er stolte over at vi klarer 60, ler Bernhard, som peker på at mange bygg blir revet allerede etter 25- 30 år.

Verdens første rehabiliterte kontorbygg med plusshusstandard trekker besøkende fra hele verden.

- Det begynte med Zero-konferansen i 2010, hvor det ble stilt spørsmål om man ikke kunne redusere klimagassutslippene fra byggebransjen, sier Bernhard. Entra, Snøhetta, Skanska, Hydro og miljøorganisasjon Zero tok utfordringen og begynte med Powerhouse- satsingen, der Asplan Viak senere ble med.

Skulle ligne utgangspunktet

Da bygget skulle renoveres i 2012 fikk Snøhetta i oppdrag å tegne det. En kreativ tak- og fasadeløsning måtte vike til fordel for det eksisterende designet. Målet var at bygget skulle ligne på utgangspunktet. Derfor skulle fasaden fremdeles være svart, og bærekonstruksjonen i betong har fått stå.

Kontorbygget Powerhouse Kjørbo ble BREEAM-sertifisert til BREEAM Outstanding i 2015. I sin nye klima- strategi trekker Riksantikvaren fram Powerhouse Kjørbo i Sandvika, som er verdens første rehabiliterte kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker. Byggene motbeviser myten om at man må bygge nytt for å miljøsertifisere. Til nå har fem av blokkene på Kjørbo-området blitt rehabilitert.

Kompenserer for primærenergien

- Fra dagens ståsted var rehabiliteringen veldig tidsriktig. I mange tilfeller hadde man sagt at når det koster like mye å rehabilitere som å bygge nytt, så bare river vi det, sier Bernhard. I tillegg til å kompensere for energiforbruk i drift (uten internlaster), skal Powerhouse Kjørbo kompensere for primærenergibruk til produksjon og transport av materialer ved å produsere fornybar energi innenfor planområdet. Dette motiverte til å finne de meste energieffektive løsningene, bevare eksisterende bærestrukturer og å bruke resirkulerte og ombrukte materialer.

Etter renoveringen er byggenes energibehov redusert med mer enn 85 %. Siden den gang har Powerhouse-definisjonen blitt revidert til ikke bare å være plusshus, men også være såkalt «Paris-proof». Dette innebærer at bygget får et budsjett for klimagassutslipp som skal være i samsvar med utslippskurven i Paris-avtalen, som tar sikte på å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Hele saken kan du lese i EnergiRapporten nr. 25/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!