Støtte til strømregningen blir på cirka 69 øre/kWh for NO1, NO2 og NO5. 

Du finner oversikt over gjennomsnittlig spotpris uten mva. og beregnet strømstøtte, for alle prisområdene i Norge, her!