Støtte til strømregningen blir ca. 274 øre/kWh for NO1, ca. 272 øre/kWh for NO5, og ca. 364 øre/kWh for NO2, melder NVE.

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Prisområde                   Gj.snittspris          Støttesats

NO1 (Oslo)                   344,29 øre/kWh   274,29 øre/kWh

NO2 (Kr.sand)               434,49 øre/kWh   364,49 øre/kWh

NO5 (Bergen)                341,58 øre/kWh   271,58 øre/kWh

NO3 (Tr.heim)                 18,89 øre/kWh      0 øre/kWh

NO4 (Tromsø) m/ mva     2,82 øre/kWh       0 øre/kWh

NO4 (Tromsø) u/ mva *    2,82 øre/kWh       0 øre/kWh