Regjeringen presenterte sitt forslag til strømstøtte for bedrifter fredag 16 september, og foreslår den en tredelt ordning: 

  • En direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.
  • Bedriften får 20 prosent ekstra strømstøtte for strømpris over 70/kWh hvis den også forplikter seg til å gjennomføre enøk-tiltak innen to år.
  • Opptil 50 prosent tilskudd til enøk-tiltaket, som utbetales når tiltaket er gjennomført.

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde i tre måneder: oktober, november og desember.

– Vi er positive til forslaget, men mener det er veldig viktig å klargjøre hva slags energikartlegging bedriftene må gjøre. I tillegg mener vi bedriftene trenger mer tid på å få gjort energikartlegging og tiltak, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening til novap.no.

Han mener at mange bedrifter vil trenge ekstern bistand til å gjennomføre energikartlegging, og at det kan ta tid både å få tilgang på dette og på å få gjennomført tiltak.

– Vi følger nøye med videre for å se hvilke tiltak som faller inn under ordningen. Dette kan skape mange gode muligheter for vår bransje, sier han. 

Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil komme med en sak til Stortinget den 30. september.