Dette er den andre av i alt ni tverrgående tekniske entrepriser i regjeringskvartal-prosjektet. Tidligere har Schindler blitt tildelt kontrakten for levering av heiser. Dette melder Statsbygg.

Kontrakten omhandler bygningsautomasjon med noen tilstøtende elektrotekniske systemer, og omfatter:
- Nødlysanlegg
- Brannalarmanlegg
- Programdistribusjon
- Talevarslingsanlegg
- Elektronisk skilting
- SD-anlegg og automatisering

Kontraktens anslåtte verdi er om lag 243 millioner kroner.