Dette melder Statsbygg.

– Statsbygg har lang erfaring med energieffektivisering og høy kompetanse på feltet. Vi står godt rustet til å dele kunnskapen vår med andre statlige virksomheter og våre egne leietakere nå når det er behov for å raskt iverksette energitiltak, sier bærekraftsdirektør Anders Fylling i Statsbygg.

Den pressede energisituasjonen gjør behovet for tiltak stort. Nylig tok kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til orde for at alle departementer bør ta grep for å spare strøm i sine bygg og eiendommer.

Statsbygg har derfor opprettet et mottak for deres leietakere og andre statlige virksomheter. På www.statsbygg.no/energi får de nå generelle råd om energitiltak. Spørsmål om energieffektivisering kan sendes til energi@statsbygg.no.

Som en av landets største eiendomsaktører forvalter Statsbygg 2 300 bygninger.

– Våre eiendomssjefer og vår driftsorganisasjon vil være sentrale for å bistå leietakerne i å finne gode løsninger. På kort sikt ligger de største energigevinstene på eiendommene i å styre de tekniske anleggene enda bedre, for eksempel ved automatisk heving og senking av temperaturer. Enkle brukergrep som å skru av lys, lukke vinduer, fylle opp oppvaskmaskiner og sette tidsur på kaffetraktere vil samlet også ha effekt, sier Anders Fylling.