Kjøpet av de allerede idriftsatte vindparkene minner om det første oppkjøpet selskapet gjorde i oktober 2021. 35 av parkene er i Tyskland og fire i Frankrike. Målet er å optimalisere driften av anleggene og på sikt erstatte de gamle turbinene med nye og mer effektive. Å øke kraftproduksjonen samtidig som den etablerte infrastrukturen gjenbrukes er en av de mest bærekraftige måtene å levere ny fornybar energi på, melder Statkraft.

Avtalen er en del av Statkrafts ambisjon om å akselerere veksten innen vind-, sol- og batterilagring i etablerte markeder og nå en årlig utbyggingstakt på 4 000 MW innen 2030.

Vindparkene som nå er kjøpt ligger på steder med svært gode vindforhold. Siden de ble bygget for 15 til 21 år siden har turbinteknologien blitt betydelig bedre, og de fleste anleggene har derfor et stort potensial for oppgradering til moderne vindturbiner når tiden er inne for det. I mellomtiden vil Statkraft med god drift forlenge levetiden på vindparkene.

– Vi er glade for muligheten til å bruke vår betydelige erfaring til å forlenge disse vindparkenes levetid. Utskifting av gamle turbiner med nye, mer effektive turbiner kan doble energiproduksjonen fra anleggene og bidra med mer fornybar energi til det grønne skiftet, sier Barbara Flesche, konserndirektør for Europa i Statkraft.

– Vår erfaring med å levere konkurransedyktig drift og vedlikehold i stor skala gjør Statkraft til den rette eieren for den nødvendige levetidsforlengelsen og oppgraderingen, slik at vi kan fortsette å generere fornybar vindkraft fra disse anleggene, legger hun til.

De 35 tyske vindparkene (165 turbiner) som omfattes av transaksjonen er lokalisert over hele Tyskland og har en samlet installert effekt på 310 MW. Kjøpet dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i landet, og gjør selskapet til en av de ti største vindkraftoperatørene i Tyskland.

De fire franske vindparkene (20 turbiner) har en installert effekt på 27 MW, noe som nesten dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i Frankrike.

Kjøpesummen for porteføljen var 4,7 milliarder kroner.