Dette melder Statkraft.

Avtalen med irske myndigheter sikrer prisen for kraften fra en 500 MW havvindpark de første 20 årene. Partnerne deltok i auksjonen med havvindprosjektet North Irish Sea Array (NISA) utenfor østkysten av Irland. NISA var ett av seks havvindprosjekter som deltok i konkurransen etter å ha fått tildelt område i desember i fjor.

Prosjektet er planlagt utenfor kysten av fylkene Dublin, Louth og Meath og vil kunne forsyne rundt en halv million irske hjem med fornybar kraft.

Dagens kunngjøring er en viktig milepæl for Statkraft og CIP og en god start på samarbeidet med et mål om å bygge ut inntil 2,2 GW i Irland. Samtidig viser auksjonen at Irland er på god vei mot en fornybar framtid. Irskesjøen er ideelt for storskala havvindproduksjon og derfor viktig for å sikre landets energiforsyning og bidra til å redusere klimaendringene. 

– Å lykkes i Irlands første havvindauksjon er en stor begivenhet. Samtidig er det et bevis på at vi har kompetansen som er nødvendig. Gjennom dette prosjektet kan vi bygge ytterligere erfaring og ruste oss til å ta del i utbyggingen av Sørlige Nordsjø II, Utsira Nord og nye utlysninger som kommer i Norge, sier David Flood, direktør for havvind i Statkraft.