SKER kontrollerer fra før 19 kraftverk i Brasil, med en samlet installert effekt på rundt 450 MW. I tillegg har selskapet mer enn 600 MW vindkraft under bygging i delstaten Bahia, melder Statkraft.

- Brasil er et viktig vekstmarked for Statkraft. Her ønsker vi å vokse både ved å utvikle nye fornybarprosjekter selv og gjennom oppkjøp. Dette kjøpet er enda et viktig steg i gjennomføringen av vår investeringsplan, sier Statkrafts landsjef i Brasil, Fernando de Lapuerta.

Kjøpet av de to vindparkene styrker Statkrafts posisjon som et globalt, ledende fornybarselskap. Sammen med selskapets eksisterende kraftverk, samt vindparkene som er under bygging vil Statkraft med dette få en samlet installert effekt i Brasil på over 1300 MW.

Avtalen er underlagt myndighetsgodkjennelse og vanlige sluttbetingelser. Endelig gjennomføring er ventet i løpet av de kommende månedene.