Kraftkontrakten vil bidra til fortsatt forsyning av kraft til Finnfjords ferrosilisiumverk på Finnsnes. 

– Vi er svært fornøyde med å forlenge vårt omfattende og langvarige samarbeid med Finnfjord. Det er spesielt gledelig å inngå en slik langsiktig avtale i tider med stor usikkerhet knyttet til kraftprisen, og på denne måten bidra til industriutvikling i regionen. Finnfjord fortsetter å videreutvikle ferrosilisiumverket til tross for krevende tider og det gleder meg at Statkraft fortsatt kan tilby konkurransedyktige kontrakter til Finnfjord og industrien, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft. 

– Denne avtalen sikrer Finnfjord et solid økonomisk fundament for mange år framover, og gjør selskapet i stand til å satse videre på å utvikle mer effektive og miljøvennlige produksjonsløsninger som nytt renseanlegg med svovel- og NOx-rensing. Vi er glade for at vår kraftleverandør siden 1962 er med oss videre, og kan tilby Finnfjord konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, sier administrerende direktør i Finnfjord, Geir-Henning Wintervoll.