Kjøpesummen inkluderer gjeld og egenkapital, og gjennomføring er betinget av ordinære forbehold. Elecnor Group er et ledende spansk engineering- og entreprenørselskap, melder Statkraft.

- Dette er en stor milepæl for Statkraft. Enerfin er et solid, veldrevet selskap med en svært kompetent organisasjon og en attraktiv portefølje som passer svært godt med Statkrafts nåværende aktiviteter. Avtalen vil skape verdier for vår eier og kundene, og er et betydelig bidrag til det grønne skiftet og nullutslippsmålet, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. 

Kjøpet av Enerfin øker Statkrafts installerte effekt for vindkraft i drift og vind- og solkraft under bygging med 1.500 MW. I tillegg øker porteføljen av nye prosjekter betydelig. Dette styrker dermed Statkrafts posisjon som et betydelig internasjonalt fornybarselskap og Europas største produsent av fornybar energi.

Kjøpet plasserer Statkraft blant de ti største vindkraftprodusentene i Spania, og passer godt med selskapets omfattende solkraftportefølje i landet. Kjøpet gjør også Statkraft til en av de tre største vindkraftprodusentene i Brasil, med mer enn 1500 MW installert effekt i landet.

Enerfins portefølje inkluderer samtidig store muligheter for oppgradering og forlenget levetid på vindparker, samt hybrid- og batterilagringsløsninger. Kjøpet gjør det også mulig med økte markedsaktiviteter.

Transaksjonen må godkjennes av myndighetene i de respektive landene, og forventes sluttført i løpet av første halvår 2024.

Enerfin har om lag 170 ansatte der de fleste er lokalisert i Madrid. Statkraft ser frem til å ønske dem velkommen til arbeidet med å levere på vår visjon om å fornye verden med ren energi.