Dette melder Statkraft.

Kraftavtalen er et sentralt element i å sikre langsiktig konkurransekraft for fabrikken på Skogn.

Denne avtalen vil gi fabrikken på Skogn en stabil kraftforsyning til forutsigbare og akseptable priser. Avtalen bidrar til å sikre arbeidsplasser og den langsiktige konkurransekraften til Skogn. Samtidig er dette viktig for skognæringen i Midt-Norge, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Skogn AS.

Norske Skog er en verdensledende produsent av avis- og magasinpapir med et betydelig forbruk av kraft. Statkraft har vært hovedleverandør av kraft til Norske Skog i mange år.

Det er gledelig å inngå nok en kontrakt med industrien som bekrefter at Statkraft tilbyr konkurransedyktige vilkår og fortsatt er en foretrukket leverandør av kraft til norsk industri, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Marked i Statkraft.

Fra tidligere har Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs en kraftavtale med årlige leveranser på om lag 900 GWh som løper ut 2026.