Dette melder Statkraft.

Kraftavtalen vil forsyne Nestes raffineri i Borgå, og leveransene starter sommeren 2022. Det årlige volumet i vindkraftkontrakten er cirka 215 GWh, tilsvarende 18 prosent av kraftforbruket ved raffineriet.

Kraften skal produseres i Mastokangas vindpark som for tiden er under bygging i de finske kommunene Raahe og Siikajoki. Strømmen fra vindparken videreselges av Statkraft basert på en kraftkjøpsavtale med Aquila Capital som eier prosjektet.

Kraftavtalen støtter opp under Nestes mål om å redusere sitt karbonfotavtrykk og nå karbonnøytral produksjon i 2035. Avtalen reduserer selskapets indirekte klimagassutslipp fra kraftforbruket ved raffineriet med rundt 53?000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.