Dette melder Statsbygg.

Oversikten er utarbeidet av organisasjonen PuRE-net, som består av offentlige eiendomsaktører i 23 europeiske land. I oversikten blir det oppsummert hvordan koronaepidemien har påvirket kontorarbeidsplasser i 13 av medlemslandene.

I følge oversikten ser alle landene for seg at hjemmekontor vil føre til mindre behov for statlige kontorlokaler i årene som kommer. Land som Finland og Frankrike ser for seg at behovet fort vil kunne minke med nærmere 50 prosent. Foreløpige anslag fra Statsbygg er at behovet i Norge på sikt kan komme til å minke med 20 prosent.

– Uansett så tyder det på at vi fremover vil bli mer fleksible med tanke på hvor vi arbeider fra. Det betyr i så fall at de gjenværende kontorlokalene på tilpasses en mer fleksibel arbeidshverdag, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Statlig sivil sektor bruker årlig 16,7 milliarder kroner på leie av bygg og eiendom. Dersom arealbehovet blir redusert med 20 prosent, vil dette kunne frigi over 3 milliarder kroner. Mindre behov for kontorer vil også kunne gi store klimagevinster fordi man kutter i utslipp tilknyttet bygging og drift.

– Salg av statlig eiendom og innsparinger ved at statlige organisasjoner deler arbeidsplasser med hverandre, er allerede en realitet i Europa. Det kan skje her i landet også, sier Nikolaisen, som i tillegg til å lede Statsbygg i Norge også leder den europeiske samarbeidsorganisasjonen.

Oversikten over antatt fremtidig bruk av hjemmekontor går fram av en ny rapport som Rambøll har utarbeid for PuRE-net. Rapporten er basert på undersøkelser og intervjurunder i 13 av medlemslandene.

Rapporten ser blant annet på hvordan den nye arbeidshverdagen med hjemmekontor og digitale møteplasser påvirker hver enkelt ansatt. Den tar også for seg nye utfordringer og muligheter som oppstår for ledere, for eksempel at det nå kan bli enklere å ansette folk som bor langt unna og hvilke konsekvenser dette kan få for bostedsmønsteret.