Dette melder Solenergiklyngen. 

Det settes fokus på hvordan storstilt solkraftutbygging skal finansieres fremover. Hvordan skal myndighetene legge til rette for at privat kapital skal utløses og hvordan ser de lønnsomme forretningsmodellene ut for en raskere skalering? Hvor mye fokus skal vi ha i Norge og hvordan øke takten på klimafinansiering og omstilling utenfor Norge?

Bare i Norge er det snakk om titalls milliarder kroner som skal investeres for å bygge ut solkraft på bygg og bakke i hele landet.

- Vi tror at de mest fremoverlente kommunene vil omregulere og gjøre klart for å tiltrekke seg kompetanse og kapital til bygda, skriver Solenergiklyngen.

Internasjonalt skal store investeringer gå fra fossilt til fornybar og Norge bør ta en tydeligere rolle, mener Solenergiklyngen.

COP viste tydelig hvilket skifte vi skal i gjennom på relativt kort tid, og vi har norske prosjektutviklere som jobber internasjonalt og som kan vise vei, og prosjektene kan skaleres opp.

Solenergikonferansen samler representanter fra bransjen og beslutningstakere på høyt nivå for å diskutere de store strategiske politiske og markedsmessige stegene som må til for å gjøre Norge klart for storstilt solkraftutbygging.

Mer info om program og påmelding kommer på Solenergiklyngens websider.