Solcelleanlegget på taket av Down Town ble åpnet av ordfører Robin Kåss den 11. november 2019. Anlegget består av 8 000 kvadratmeter med solceller, og investeringen fra Citycon var på 15 millioner kroner, melder Citycon.

Snart ett år etter åpning, viser tallene at solcelleanlegget produserer 30 prosent mer ren energi enn forventet. Prognosene tilsier at solcelleanlegget vil produsere nærmere 1 000 000 kWh i året, noe som tilsvarer fornybar energi til en verdi av cirka 0,8 millioner kroner.

Solcelleanlegget produserer dermed energi tilsvarende forbruket til over 50 eneboliger, og dekker cirka 20 prosent av kjøpesenterets energibehov.

Bill Engeness er ekstra fornøyd med resultatet siden ny snøsmelteteknologi, og størrelsen på anlegget, gjorde prosjektet komplekst.

- Tallene fra Down Town er fantastiske. Snøsmelteteknologien har fungert som den skal, og anlegget har ellers fungert optimalt, sier Engeness.

Solcelleanlegget gir fornybar energi til senteret, som gjør at man sparer penger på strøm man ellers måtte kjøpe i markedet. I tillegg er det andre praktiske gevinster man får av anlegget.

Snøsmelteanlegget kan gi besparelse på 200 000 kroner per år

- Solcelleanlegget gjør at vi ikke lenger trenger å måke snø av taket på senteret. Det medfører mindre behov for vedlikehold og redusert risiko for personell som må jobbe på taket, sier Engeness.

- Det er litt vanskelig å si hvordan klimaendringene vil påvirke snøfallet i Porsgrunn fremover. Ut ifra nøkterne referansetall og historiske kostnader så tror jeg at vi vil spare cirka 150 000 kroner i året på snømåking og beredskap, sier Bill Engeness til EnergiRapporten. – I tillegg har vi redusert risiko for punktering av taktekking, samt HMS-faktoren som er vanskelig å prissette. Samlet tror jeg nok at vi snakker om minst 200 000 kroner i året.

 Bill Engeness, som er sjef for bærekraft i Citycon. Foto:CityCon

Investeringen i solenergi på Down Town i Porsgrunn er en del av en større satsning fra Citycon, som har som mål at eiendommene over hele Norden skal bli klimanøytrale.

- Vi jobber mot et langsiktig mål om å være klimanøytrale innen 2030. Investeringen i solcelleanlegget på Down Town er et av flere klimatiltak. Både nybygg, eksisterende bygg og driften av alle eiendommene er miljøsertifiserte etter den internasjonale standarden BREEAM In-Use, sier Engeness.