Dette melder Meva Energy.

Avtalen mellom Meva Energy og IKEA Industry spesifiserer at Meva Energy skal eie og drifte det termokjemiske konverteringsanlegget inkludert en 2,4 MW kraftstasjon i lokalene til IKEA Industrys største produksjonsenhet i Zbaszynek, Polen. Den spesifiserer også at Meva Energy skal levere og selge mottakstjenester for kraft og vedrester i en periode på 10 år til IKEA Industry. Verdien av kontrakten er MEUR 23. IKEA Industry har sikret seg retten til å kjøpe anlegget fra Meva Energy i kontraktsperioden.

Fabrikk Foto Meva Energy.jpg
Foto: Meva Energy

Fornybar kraftproduksjon ved kilden

Anlegget vil redusere sine CO2-utslipp med 14 000 tonn per år sammenlignet med karbonavtrykket til den polske nettkraften. Dessuten vil antallet lastebiltransporter av trerester som forlater Zbaszynek-fabrikken for ekstern deponering reduseres med rundt 300 lastebillass per år. I stedet skal vedrestene nå forbrukes til fornybar kraftproduksjon direkte der den produseres. Dette desentraliserte prinsippet er grunnlaget for å oppnå høy konverteringseffektivitet samt å realisere høye nivåer av CO2-utslippsreduksjoner.

 IKEA Industry har som mål å redusere sitt karbonavtrykk med 80 % frem til 2025 sammenlignet med vårt referanseår 2016, sier Andreas Carlsson, Sustainability Manager i IKEA Industry.

 Vårt kraft- og varmeforbruk representerer de viktigste kildene til CO2-utslipp. Vi ønsker i størst mulig grad å ha egen lokalprodusert fornybar energi, og dermed tilføre samfunnet mer fornybar energi. Vi har lett etter nye teknologier som kan utnytte våre trerester til høyeffektiv fornybar kraftproduksjon i mange år, og etter å ha fulgt Meva Energys fremgang er vi nå veldig glade for å signere denne avtalen, sier han.

Et fullstendig sirkulært og desentralisert system

Meva Energys termokjemiske konverteringsteknologi konverterer biogene rester, inkludert sagstøv og skjær fra MDF og sponplater, til fornybar gass. Gassen kan deretter brukes til drivstoff til et kraftverk eller til å erstatte fossilt gassforbruk. Systemet produserer også biokull, en stabil form for fornybart karbon som kan brukes som jordforbedring og gjødsel, hvor det effektivt skaper en karbonvask. Ved å installere Meva-systemet direkte der trerestene kommer fra, oppnås et helt sirkulært og desentralisert energisystem. Også direkte forbrenning av vedrester blir det stadig mer stilt spørsmål ved, og det er ofte forbundet med høye nivåer av luftforurensning. Her muliggjør Meva-teknologien energiproduksjon med ekstremt lave luftforurensningsnivåer.

 Dette er et prosjekt med stor betydning for IKEA Industry og muligens hele IKEAs forsyningskjede, sier Andreas Carlsson. – Vi tar ledelsen ved Zbaszynek-fabrikken og håper andre produksjonsenheter vil tilpasse denne teknologien i årene som kommer.

 Meva har rett produkt til rett tid. Målet om klimanøytralitet tvinger fram behovet for nye teknologiske, klimanøytrale løsninger i Europa, sier Marcin Korolec, styremedlem i Meva Energy og tidligere minister for klima, miljø og handel i Polen. – Meva kan gå enda lenger enn det, og tilby teknologi som gir negative utslipp.

 Etter omfattende FoU gjennom lang tid og mange år med forprosjektaktiviteter sammen med IKEA Industry, er vi selvfølgelig veldig glade for å nå denne avtalen. Det er en sann milepæl for oss, og det er et veldig godt eksempel på hvordan man kan bruke lavverdi råvarer for fornybar energiproduksjon på en desentralisert måte, sier Niclas Davidsson, administrerende direktør i Meva Energy. – Vi tror dette anlegget vil være et referansepunkt og utgjøre fremtidig beste praksis for alle trebaserte produksjonsindustrier i hvordan man bedre kan verdsette sine bistrømmer og oppnå maksimal effekt når det gjelder CO2-reduksjon.