Hafslund Eco har i de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig, og drifter en produksjon på over 21 TWh, melder selskapet i en melding. Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og de inngikk to langsiktige kraftleveringsavtaler i fjor. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA’er, og selskapet har nylig opprettet en ny avdeling for bilateral handel.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO3 fra 1.1 2022 til 31.12 2028.