Hafslund Eco har i de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig, og drifter en produksjon på over 21 TWh, melder selskapet i en melding. Hafslund Eco har et godt samarbeid med Hydro og de inngikk to langsiktige kraftleveringsavtaler i fjor. Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA-er, og selskapet har nylig opprettet en ny avdeling for bilateral handel.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO3 fra 1.1 2022 til 31.12 2028.