Den statlige eiendomsgiganten og HRP inngikk nylig en rammeavtale for energikartlegging og energimerking av Statsbyggs eiendommer i hele Norge, unntatt for områdene Finnmark og Troms, melder HRP. I en analyse som nylig ble gjennomført av NVE anslås det et lønnsomt energibesparelsespotensial i norske bygg på 13 TWh i året. Dette tilsvarer hele 10 % av det totale norske kraftforbruket på et år, eller hele den norske vindkraftproduksjonen i 2020. Statsbygg har som mål å kutte CO2-utslippene med 30 % innen 2025 og å halvere dem innen 2030.

- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med energimerking, og å hjelpe Statsbygg med å finne kostnadseffektive og lønnsomme energieffektiviseringstiltak, og vi er stolte av å bli valgt som leverandør, sier energileder i HRP Mathias Stensland Lillevold.

Henrik Olsen, avdelingsleder på Digital og Teknisk, legger til at avtalen passer godt inn porteføljen til HRP, fordi de har tekniske ressurser med lokal tilhørighet ved sine landsdekkende avdelingskontorer. Omfanget for avtalen utgjør omtrent 1,5 millioner kvadratmeter fordelt på 570 eiendommer. Merkingen og kartleggingen skal utføres i løpet av de neste to årene, med mulighet for forlengelse utover denne perioden.