Dette melder SINTEF.

Sammen med 16 partnere er SINTEF i gang med et stort forskningsinfrastruktur-prosjekt innen datainnsamling og -analyser av bygningers energiforbruk og inneklima.

Målet er å gi e-infrastruktur til nye, databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren.

– Prosjektet vil også bidra til å utvikle bygningsmassens rolle i energisystemet framover, noe som er viktig for å nå klimamålene. Det skal også gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer, sier SINTEF-forsker og prosjektleder Amin Moazami.

Ønsker å knytte til seg flere dataleverandører

Prosjektet, som kalles Smart Building Hub (SBHUB), skal bidra til å koble sammen forskning innen smarte bygninger og energisystemer.

For å få til dette skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitetsforbruk, varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametere for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen. Dette gjelder områdene digitalisering av energisystemer, energieffektivitet og energifleksibilitet for bygninger, digitale tvillinger, samt byggautomatisering og smarte kontroller.

– Vi har allerede flere store dataleverandører, men vi vil gjerne ha flere tilknyttede partnere som kan levere data, sier Moazami.

– Personvern og datasikkerhet i henhold til norske og EU-regler (GDPR) har høyeste prioritet hos oss. Derfor vil NIRD (Nasjonal infrastruktur for forskningsdata) gi videre støtte til SBHUB, ved å tilby lagrings-, beregnings- og analysekapasitet, forteller han.

Gjør det mulig for flere innovative tjenester å gå inn i markedet for smartbyggteknologi

Nye og eksisterende bygg utstyres kontinuerlig med digitale verktøy som genererer data og muliggjør smarte kontroller og styring. Norge er blant de ledende landene i Europa på digitalisering, men selv Norge står overfor utfordringer knyttet til bruk av avanserte digitale teknologier som kunstig intelligens (AI) i drift av bygninger.

– SBHUB som en nasjonal e-infrastruktur basert på sikker dataoverføring, samtidig som personvern og databeskyttelse ivaretas, vil gjøre det mulig for mer forskning og mer innovative tjenester å komme inn på dette markedet, sier Moazami.

Offentlige myndigheter vil også bli bedre rustet til kartlegging og å beskytte de mest sårbare forbrukerne mot høye energipriser, samtidig som energisektoren lettere kan optimere driften og prioritere bruk av fornybar energi.