Dette melder Nysnø Klimainvesteringer AS.

Heaten AS er en pioner innen høytemperatur varmepumper til industriell bruk. Teknologien nyttiggjør spillvarme slik at energieffektiviteten øker og fossildrevet varmeforsyning erstattes.

- Heatens produkter har en todelt verdi. For det første benytter de en enorm energiressurs i industriell spillvarme, og for det andre muliggjør de elektrifisering av varmeforsyningen til tunge industrisektorer globalt. Varmepumpeprinsippet er velkjent og mye brukt i boliger i dag, men det krever en helt spesiell ingeniørkompetanse for å bruke dette på samme måte for industrisektoren med mye høyere temperaturnivåer og energiflyt, sier Jean Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø.

- Heatens produkter har et enormt potensial for å redusere klimagassutslipp i deler av industrisektoren hvor det er få gode alternativer. Ved å investere i Heaten ønsker vi å få fart i dekarboniseringen av industrien, sier han.

Stor klimagassreduserende effekt

Varme er det største sluttforbruket av energi og utgjør rundt 50 % av det totale energiforbruket globalt ifølge det internasjonale energibyrået (IEA). Halvparten av varmen blir igjen brukt i industrielle prosesser hvor fossilt brennstoff dominerer som energikilde for varme. Industriell varmepumpeteknologi vil gi en mer effektiv og klimavennlig varmeproduksjon.

- Sirkulære og fossilfrie løsninger for industrisektoren er avgjørende for å nå de globale klimamålene. Vår strategi er å gjøre utvalgte investeringer i fremoverlente selskaper som utvikler og implementerer ny teknologi. Heaten er et godt eksempel på nettopp dette. Det er et klimateknologiselskap med stort potensial både kommersielt og for klima, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø.

Solide partnere

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass en gruppe med robuste investorer rundt Heaten. Jeg er trygg på at vi med deres støtte vil få ekstra fart for å nå de målene vi har satt oss. Dette er kompetente eiere som kan bidra til vår utvikling og vekst gjennom verdifull kompetanse, komplementerende kunnskap og relevante nettverk, sier dr. Peter Breithaupt, administrerende direktør i Heaten AS.

Heaten AS har hentet 60 millioner kroner i investeringer i denne serie A-runden, og Nysnø trer nå inn som aksjonærer sammen med Azolla Ventures og Shell Ventures. I 2021 gikk det norske familieeide investeringsselskapet Valinor inn som såkornsinvestor med 20 millioner kroner i tillegg til at Heaten fikk støtte fra Innovasjon Norge.