Dette melder Stangeland Maskin.

Avtalen, som har en verdi på nærmere 8 millioner kroner, er inngått med Kverneland Energi. Anlegget som skal dekke store deler av Stangelands bygningsmasse på Soma, vil kunne levere 830 000 kilowattimer i året. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 41 boliger, altså et lite byggefelt.

Anlegget er det tredje i rekken som Stangeland kjøper og setter i drift, også de to første er kjøpt av Kverneland Energi.

Bransjen opplever at myndighetenes strømpakke for bedrifter ikke når målgruppen tilstrekkelig. Derfor går Stangeland nå sin egen vei i både å redusere forbruk og å investere i løsninger for å produsere egen strøm.

Tommy Stangeland, medeier i Stangeland Gruppen og daglig leder i Stangeland Maskin, er klar på at målet for Stangeland er å bli selvforsynt med energi.

– Vi skal være energinøytrale, og det målet skal vi nå. Vi skal gå i null før vi gir oss, sier han.

Kan utvides

Anlegget det er inngått avtale om, vil komme på plass i løpet av våren 2023. Anlegget kan utvides med flere paneler, og det kan også kobles til en batteripakke som kan brukes som hurtiglader for elektriske kjøretøy.

Stangeland er klar på at økonomi og bærekraft går hånd i hånd.

– Er det økonomisk er det også bærekraftig. Dette er å tenke langsiktig og frigjøre oss fra risiko, sier han.

Torbjørn Kverneland i Kverneland Energi er glad for å ha en så stor aktør som Stangeland med på laget.

– For oss er det ekstremt stas å jobbe med Stangeland som er såpass store og kjente i regionen. Dette blir et anlegg på nærmere en megawatt. Det blir det største anlegget i regionen, sier han.