Equinors voksende, globale LNG-portefølje er basert på LNG fra det Equinor-opererte LNG-anlegget i Hammerfest samt LNG-forsyning hovedsakelig fra USA, melder Equinor.

Denne porteføljen er grunnlaget for volumene selskapet skal levere til Deepak, som i hovedsak vil bruke gassen som råstoff for produksjon av ammoniakk i sitt nystartede anlegg for produksjon av gjødsel og til petrokjemianlegg. Avtalen omfatter årlige leveranser av rundt 0,65 millioner tonn (ca. 9 TWh) LNG i 15 år fra 2026.

Ammoniakk er en viktig byggestein for samfunnet, og er avgjørende for landbruk og matsikkerhet. Ammoniakken som Deepak skal produsere fra naturgassen skal brukes til gjødselproduksjon for det indiske markedet.

Helge Haugane, Equinors direktør for gass og kraft. Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor
Helge Haugane, Equinors direktør for gass og kraft. Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor

– Deepaks nye ammoniakkfabrikk har skapt ny gassetterspørsel i det voksende indiske markedet. Jeg er veldig glad for at vi har inngått denne avtalen med Deepak Fertilisers. Avtalen er nok et eksempel på hvordan vi bruker vår posisjon i Atlanterhavsbassenget til å styrke relasjoner med viktige aktører i det voksende indiske markedet. Vi ser fram til å utvikle vårt forhold til Deepak, og til å utvikle muligheter for videre samarbeid om petrokjemiske råstoffer som propan og etan samt lavkarbonammoniakk i framtiden, sier Equinors direktør for gass og kraft, Helge Haugane.

– Vi er svært glade for å inngå denne langsiktige avtalen med Equinor om levering av LNG. Avtalen vil gi pålitelige leveranser av råstoff som ytterligere vil styrke Deepak Fertilisers' verdikjede fra gass til ammoniakk, nøkkelingrediensen i gjødsel. For Deepak Fertilisers vil avtalen bidra til å utjevne global volatilitet, samt styrke lønnsomheten. Vi ser også fram til å utforske ytterligere samarbeid med Equinor om leveranser av råstoff og om initiativ for å redusere karbonavtrykk i verdikjedene, sier Sailesh C. Mehta, styreformann og administrerende direktør i DFPCL.