Hvorfor er Norge en sinke på energieffektivisering sammenlignet med våre nordiske naboland og resten av EU? Kan det være fordi vi mangler mål og virkemidler på dette området?

- Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, men det har nå gått fem år uten at regjeringen har lagt fram en handlingsplan med virkemidler for hvordan dette målet skal nås, sier rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen.

Det kan du høre mer om på frokostseminar som arrangeres av Norsk varmepumpeforening torsdag 27. mai.

- Vi vil vise fram potensialet både i nye og eksisterende bygninger, og ha en diskusjon rundt hvordan vi kan gå fra ord til handling når det gjelder mer effektiv energibruk i bygninger, forteller Baardsen.

Her er utdrag av programmet på halvannen time:

  • Hvordan kan frigjort energi fra byggsektoren erstatte fossil energibruk innenfor transport og industri? Monica Havskjold, Erichsen & Horgen
  • Hvordan påvirker energibruk i bygninger strømnettet? Karen Byskov Lindberg, Sintef Community
  • Potensialet for energieffektivisering i bygg frem til 2050, Nina Sandberg, Sintef Community
  • Analyse av energikrav og energibruk i nye bygg i perioden 2023 – 2050, Birgitte Ramm, Multiconsult
  • LowEx - Energieffektive varme- og kjølesystemer i bygninger, Tor Helge Dokka , Skanska Teknikk

- Vi avslutter dagen med en panelsamtale med Tor Helge Dokka og stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken, som begge var med i Arnstad-utvalget som leverte sin rapport om energieffektivisering i 2010, sier Baardsen.

Seminaret er digitalt, gratis og starter kl. 8.30 torsdag 27.mai.

Påmelding, her!