Dette melder Nysnø.

Aqua Robotics har utviklet et automatisk not-vaskesystem. En not som alltid er ren fjerner behovet for bruk av kobber eller andre groehemmende impregneringer. Dette gir null avfall, og krever dermed mindre energi. Systemet gjør at fisken trenger færre medisiner, hindrer rømming av fisk og det kreves færre båtanløp til anlegget. Dette bidrar blant annet til å redusere energiforbruket knyttet til nøter med 98 % årlig og CO2-utslippet med 24 tonn per merd per år i snitt.

Unik merittliste med suksessfull utvikling

– Gründer-teamet og ledelsen i Aqua Robotics har en unik merittliste med suksessfull utvikling og kommersialisering av teknologi, i og utenfor akvakulturbransjen. Selskapets HALO-robot vil gjøre livet bedre for både oppdretter og fisk, og i tillegg bidra til å redusere klimagassutslipp og forhindre kobberforurensing til det marine miljøet, sier investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer, John Egil Johannessen.

Som et resultat av renhold vil Aqua Robotics løsninger gi et bedre miljø for fisken – med mindre stress, færre smittekilder og generelt bedret fiskehelse. Noe som også fører til bedre lønnsomhet for brukerne.

Erfaring og kjennskap til bransjen appellerer

– Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss eiere av en slik kvalitet som deler våre visjoner og ambisjoner for hvordan vi kan lykkes med å skape verdier til hele oppdrettsbransjen. Skeie teknologi og Nysnø sin erfaring og kjennskap til bransjen appellerer til oss, dette sammen med deres fokus på teknologiutvikling for å løse utfordringer innenfor fiskehelse, fiskevelferd og bærekraft. Å utvikle ny teknologi er alltid krevende, vi har brukt betydelige ressurser for å komme dit vi er nå – med suksess i et krevende marked. Hele aksjonærfelleskapet gleder seg til samarbeidet for å sikre selskapets videre positive utvikling, sier daglig leder, Kjetil Njærheim, og styreleder, Knut Molaug, i Aqua Robotics.

Med på investeringen er også Skeie teknologi som er en del av Skeiegruppen, og er en aktiv investor innenfor det digitale og grønne skiftet, særlig innenfor havbaserte næringer.

– Vi ser på Aqua Robotics som et meget innovativt selskap som adresserer kritiske utfordringer som oppdrettsbransjen sliter med i dag. Selskapets fokus på teknologiutvikling som eksempelvis kontinuerlig renhold og inspeksjon/overvåkning av nøtene er viktig bidrag for å utvikle næringen videre. Vi anser havbruk som en kritisk del av matforsyningen til en voksende befolkning, men videre vekst avhenger av at fiskevelferden bedres. Aqua Robotics er i våre øyne godt posisjonert til å bli en sentral bidragsyter til dette, sier CEO i Skeie teknologi, Håkon André Berg.

Aqua Robotics AS har gjennomført en transaksjon på totalt ca. NOK 85 millioner rettet mot den Kristiansandsbaserte investoren Skeie teknologi AS og Stavangerbaserte Nysnø Klimainvesteringer AS, samt de eksisterende aksjonærer T.D. Veen AS, Jakob Hatteland Holding AS og Kkera Invest AS.