Dette melder Grønn Bygallianse.

Grønn Byggallianse har lenge ført bevis for hvordan utbyggere kan bygge med 20 prosent lavere klimagassutslipp uten at det medfører særlig merkostnader. Nå er eksempler på hvordan like typer bygg kan få ulikt klimaavtrykk samlet i en veileder. 

Dette kan skje kun som følge av at samme produkt (gipsplater eksempelvis) kan ha svært ulike klimagassutslipp. Veilederene er utviklet av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse, Klima Østfold Viken, KS og DFØ, og er ført i pennen av Rolf Hagen i Context. 

Den viser bestillere og utbyggere hvordan du kan kutte i utslipp, ved å tenke klimagassreduksjoner i hvert materialvalg, uten at det går på bekostning av løsning eller kvalitet.

Informasjon om produkters klimaavtrykk har også lenge vært tilgjengelig i Grønn Byggallianses «Grønn Materialguide», som hjelper alle involverte i et byggeprosjekt å velge de til enhver mest miljøvennlige produktene. Materialguiden er støttet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og utviklet av Grønn Byggallianse og Context AS. Grønn Byggallianse oppdaterer Grønn Materialguide jevnlig.

Her finner du veilederne:

Klimagassreduksjon for formålsbygg

Klimagassreduksjon for boligblokker

Grønn Materialguide