Dette melder Elhub.

Registrert innmating fra sol var på 15,5 GWh i april, noe som er 36% høyere enn tidligere rekord fra juli 2022. Det er også nesten to og en halv gang mer enn samme måned i fjor. 

– Vi ser på tallene fra installert effekt at det er lagt til en del kapasitet siden i høst og derfor var det ventet at april i år skulle gi rekord, sier Sigbjørn Høgne, daglig leder i Elhub. 

Likevel utgjør solkraft fortsatt kun 0,12% av total innmatet produksjon i Norge i april.

Det ble produsert 1,1 TWh vindkraft i april 2023 mot 0,8 TWh i april i fjor. April 2023 en den aprilmåneden Elhub har registrert mest vindkraftproduksjon. 

– Elhub måler kun nettoproduksjon av sol, altså overskuddsproduksjonen som mates inn på nettet sier Sigbjørn Høgne, daglig leder i Elhub. Foto: Elhub
– Elhub måler kun nettoproduksjon av sol, altså overskuddsproduksjonen som mates inn på nettet sier Sigbjørn Høgne, daglig leder i Elhub. Foto: Elhub

Totalt ble det produsert 12 TWh i Norge i april. Det er en økning fra 11,2 TWh sammenlignet med april 2022. Hittil i år er det produsert 54,2 TWh mot 53,8 TWh samme periode i fjor. Produksjonen i Norge består hovedsakelig av vannkraft (88%) vindkraft (10%) og termisk kraft (1,7%), mens solproduksjonen fortsatt er beskjeden.

 – Elhub måler kun nettoproduksjon av sol, altså overskuddsproduksjonen som mates inn på nettet, presiserer Høgne. – Det vil si at produksjon til eget forbruk ikke blir en del av registrert produksjon.

Ved utgangen av april er det i Elhub registrert 20 216 målepunkt for produksjon av solenergi og en total installert effekt på 373 025 kW. Hittil i år gir dette en økning på 70 000 kW i installert effekt fordelt på 3601 målepunkt. 

– Det er interesse for tall rundt utviklingen innen sol og derfor har Elhub en ny statistikkside på elhub.no med fokus på sol (Soldata – Elhub). Her kan du følge utviklingen måned for måned og se utviklingen brutt ned på effektgrupper, prisområder og nettselskap. Å følge denne utviklingen tett er sentralt for mange aktører, for eksempel er det å introdusere ny distribuert produksjon noe nettselskapene følger med på for å se hvordan dette påvirker kapasitet i nettet, sier Høgne.