Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

- Volumet er ganske stabilt, så økningen handler mest om at det har kommet inn flere dyre gasser, sier daglig leder Lisbeth Solgaard i Stiftelsen Returgass.

Dyr gass vil si gass med høy GWP (globalt oppvarmingspotensial). R404A og R507A hadde i fjor refusjonssatser på drøyt 2100 kr per kilo. 

- Mye penger å hente

Mens bilbransjen ifølge Solgaard har blitt mye flinkere til å levere inn brukte kuldemedier, er volumene ganske stabile for kuldebransjen. 

- De tallene bør øke. Vi ligger fremdeles langt under det som er anslått at vi burde få inn. Det er mye penger å hente ut av systemet, understreker hun. 

 

 

Mest innlevert er R125 

Mengde innleverte kuldemedier fordelte seg i fjor slik: 

R125 : 35%. R410A er en blanding av R32 og R125
R134a: 28 %
R143a: 20%. R143a er en viktig komponent i flere kuldemedier, blant annet R404A og R507A.
R32: 16 %
Andre: 1%

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i anlegg med fyllingsmengde cirka 10 kg eller mer av R404A og R507A (40 tonn CO2-ekvivalenter). 

 .