Første september gikk Otovo inn i sitt syvende marked. Selskapet har ansatt Christian Rahn (48) som landssjef i et av Europas mest lønnsomme markeder, Tyskland. Rahn kommer fra rollen som landssjef for BlaBlaCar, en av verdens ledende bildelingstjenester, melder Otovo.

- Jeg installerte solcellepanel i mitt eget hjem for ti år siden. I dag er prisene for solcellepanel under en tredjedel av hva de var på den tiden, og samtidig har strømprisene mer enn doblet seg. Min og Otovos ambisjon er å installere solcellepanel og batterier i alle europeiske hjem. Jeg gleder meg til å bidra til at den tyske befolkningen halverer sine strømregninger takket være Otovos rimelige og bærekraftige solenergi, sier Christian Rahn.

- Christian Rahn har unik erfaring med å bygge markeder. Han vet hva som skal til for å lykkes med skalering, rekruttering og etablering av nye konsepter. Vi er glade for at Christian vil stå i spissen for vår tyske satsning som vil bidra til å redusere folks strømpriser, slik de gjør i alle land vi har virksomhet, sier konsernsjef Andreas Thorsheim i Otovo.

Rahn starter i Otovo i en tid hvor den tyske strømprisen er over tre ganger så dyr som for et år siden, for tiden over 100 euro per megawatt. Dette er omtrent det dobbelte av den gjennomsnittlige strømprisen i Tyskland det siste tiåret. Ved å installere solcellepanel vil en gjennomsnittlig tysk husholdning spare mellom 25 000 og 35 000 euro over en 20-årsperiode. Dette skyldes lavere strømregninger og at man kan selge overskuddsstrømmen.

Høye strømpriser og stort potensial for å spare penger ved å gå over til solenergi, er ikke unikt for det tyske markedet. Prisen for å slippe ut karbon i Europa er på rekordhøye 60 euro per tonn. Prognoser fra S&P Global Platts Analytics, viser at strømprisen er forventet å holde høye nivåer helt til 2023. Årsaken er at kull- og atomkraftverk stenger ned, samtidig som prisen for kull og gass øker. Med økte strømpriser for europeiske husholdninger, øker også etterspørselen etter solenergi som gir store besparelser.

- Otovo skal også tilby batteriløsninger i Tyskland, slik at man kan spare og lagre strøm. Det vil bidra til at tyske husholdninger kan redusere strømregningen til et minimum. Leasing av solcellepaneler vil også være en sentral del av vårt tjenestetilbud, noe som gjør det mulig for huseiere å ta i bruk solenergi uten store investeringer. Vi skal være en pådriver for at Tyskland skifter fra kullenergi til fornybar energi, og samtidig styrke kjøpekraften til tyske innbyggere, sier Rahn.

Med etableringen i Tyskland er Otovo nå til stede i syv europeiske land: Norge, Sverige, Frankrike, Spania, Polen, Italia og Tyskland. Otovos tyske team vil holde til i Berlin, og vil komme i gang med drift i løpet av 2021.