Dette melder Rockwool.

Hovedkontoret er det seneste initiativet etter energirenoveringen av fabrikken i Moss i 2020, og er en del av konsernets gjennomgående klimastrategi. Oppussingen av hovedkontoret har redusert energiforbruket med hele 64 %.

Renoveringen av Rockwools nordiske hovedkontor utenfor København, er enda et bidrag mot konsernets bærekraftsmål om å redusere energiforbruket (kWh/m2) i egne kontorbygg med 75 % innen 2030 (35 % innen 2022).

I 2020 gikk fabrikken i Moss igjennom en stor energirenovering som har redusert strømkostnadene og bidratt til et bedre arbeidsmiljø med nye tette vinduer, godt etterisolerte fasader og forbedret ventilasjon. Det samme gjelder det 3 448 m2 store hovedkontoret i Hedehusene utenfor København, hvor energiforbruket har sunket med 64 % fra 185 til ca. 68 kWh/m2/år.

Stor klimagevinst av renovering fremfor nybygg

Valget av renovering fremfor nybygg passer som hånd i hanske med Rockwools generelle fokus på bærekraft, sirkularitet og resirkulering. LCA-beregninger viser at det er spart ca. 370 t. CO2 ved å bevare og gjenbruke byggets grunnkonstruksjon.

– I mange tilfeller velger folk å rive "gamle", utdaterte bygg og bygge nye i stedet, men heldigvis er det økende oppmerksomhet rundt fordelene ved å pusse opp. Byggesektoren har ansvar for ca. 29 % av det totale avfallet i Norge, sier Frank Ove Larsen, administrerende direktør i Rockwool i Norden.

– Helt siden 2012 har vi hatt en gjenvinningsordning for brukt steinull i Danmark, noe vi nå også har lansert i Norge. All isolasjon som ble revet under renoveringen av hovedkontoret ble samlet inn og resirkulert i våre egne fabrikker. Den gamle steinullen går tilbake i den vanlige produksjonen hvor den smeltes om til nye produkter fremfor å bli sendt til deponi.

Renovering kommer også økonomien til gode

Renoveringen er ikke bare en gevinst for miljøet, men har også en positiv effekt på de totale kostnadene ved byggingen. 

– Renovasjon er ikke bare lønnsomt med hensyn til reduksjon av CO2-utslipp, men også rent økonomisk. Totalprisen for oppussingen er ca. 23 000 kr/m2, hvor nybygg er beregnet til 27-34 000 kr/m2. Det er en betydelig kostnadsreduksjon som kan merkes, sier Larsen.

Renoveringsresultatene av både hovedkontor og fabrikken i Moss underbygger oppfordringen til blant annet SINTEF om at Norge bør satse på rehabilitering fremfor nybygg. I 2020 gjennomgikk SINTEF livsløpsanalyser for 120 ulike byggeprosjekter i Norge for å se på beregningene av klimagassutslipp. Resultatene fra studiene konkluderte med at det var rehabiliteringsprosjektene som klarte å holde utslippene lavest fremfor å bygge nytt.