Dette melder NOVAP. 

– Bransjen bør kunne hjelpe bedrifter med å gjøre energikartlegging og å lage budsjett for hva tiltak vil koste å gjennomføre, sier Bård Baardsen.

Oppfordringen kommer fra rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening, som tror entreprenører og forhandlere kan vente seg stor pågang fra bedrifter. 

– Energikartlegging er en forutsetning for å søke, og denne kartleggingen kan gjøres enkelt via et eget skjema. Det er smart å sette seg inn i dette så fort som mulig, sier Baardsen. 

Her finner du skjema for energikartlegging med tilhørende veileder.

Disse kan søke og dette kan de få i støtte

Energitilskuddsordningen for bedrifter gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022. 

Ordningen retter seg mot bedrifter hvor strømkostnader utgjorde minst 3 % av omsetningen i første halvår 2022. 
En viktig forutsetning er at bedriften må gjennomføre en enkel energikartlegging. Da kan den kvalifisere til to former for støtte:  

1. Støtte til å dekke deler av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember, enten med 

  • inntil 25 prosent, eller 
  • inntil 45 prosent hvis bedriften velger å investere i enøk-tiltak  

2. Støtte til enøk-tiltak, inntil 50 % av investeringskostnaden 

– Målet er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Tilskuddsordningen har et klart enøkinsentiv, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding. 

– Mye vil gå til enøk

– Etter at ordningen ble presentert i slutten av september, har strømprisene normalisert seg. Derfor vil det meste av potten på 2,8 milliarder kr gå til enøk. Det er nok til å gjennomføre mange tiltak, sier Baardsen. 

Nøyaktig hvilke tiltak som kan få støtte, er ikke endelig bestemt. Ordningen administreres av Enova, og skal lanseres "i løpet av november". 

– Det vi vet, er at søknadsfristen for enøk-tiltak blir 9. desember, og det kan ikke være påløpt noen kostnader i et prosjekt før den datoen, sier Baardsen.

Ikke legg budsjettet for lavt

Bedrifter trenger ikke å innhente tilbud for enøk-tiltak, bare lage et budsjett for hva tiltaket skal koste. 

– Senere får de refundert ut fra faktiske kostnader, så lenge det er innenfor budsjettet. Derfor er det viktig ikke å legge budsjettet for lavt – blir faktiske kostnader høyere, blir det ingen refusjon for kostnader over budsjett, sier Baardsen. 

Hvor mye støtte bedriftene vil få for enøk-tiltak er heller ikke avklart. 

– Ordningen sier "inntil 50 %", men det kommer nok an på hvor mange som søker støtte, sier Baardsen. Han forventer ikke mer klarhet i dette før 30. november.