Dette melder NVE. 

NVE publiserer magasinstatistikken hver onsdag kl. 1300.  Magasinstatistikken er en viktig indikator for ressurssituasjonen i kraftsystemet, både for markedet og for å følge med på forsyningssikkerheten.

Vi bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig. Siden oppdateringen i 2022 har magasinkapasiteten økt med 111 GWh. Den totale magasinkapasiteten er nå på 87 412 GWh. Til sammenligning økte magasinkapasiteten i Norge med 97 GWh i 2022.

I prisområde Nord-Norge (NO4) bidrar de to nye kraftverkene over 10 MW Smibelg og Storåvatn 2 med 73 GWh ny magasinkapasitet. Videre er magasinkapasiteten økt som følge av nye kraftverk som utnytter eksisterende reguleringsmagasiner og eksisterende kraftverk som har blitt oppgradert.

Datagrunnlaget med magasinvolum og energiekvivalenter oppdateres kontinuerlig. Noen magasiner har fått redusert magasinvolum siden forrige oppdatering. Dette er årsaken til en liten nedgang i Vest-Norge (NO5).

NVE tar i bruk oppdatert magasinkapasitet fra fredag 13. oktober.

Fordeling av magasinkapasitet på prisområder:

Magasinstatistikken og grunnlagsdataene for beregningene finnes på følgende nettsider:

Magasinstatistikk - NVE

Om magasinstatistikken - NVE