– Vi har nå startet et par ulike pilotprosjekter hvor vi tar sikte på å gi brukte ventilasjonskanaler nytt liv ved å demontere, rengjøre og gjøre dem klare for gjenbruk. Alt skal ligge med egne artikkelnummer på våre lagerpunkter. I starten prøver vi ut dette på to lager, og først ut er Bergen, skriver Ventilstål på sine nett sider.

Enda mer kortreiste rør

– I Ventistål har vi, med våre 16 lagerpunkter, lenge hatt som vårt sterkeste argument utsagnet «kortreiste rør». Bare det i seg selv har vi sett på som en bærekraftig løsning. Men, som et ledende selskap innen ventilasjonsbransjen, er vi fast bestemt på å ta det aktive ansvaret enda et steg videre. Ved å ta i bruk denne tilnærmingen, håper vi å kunne bidra til å redusere avfall og miljøpåvirkning knyttet til produksjon og avhending av ventilasjonsutstyr. I første omgang med fokus på kanaler, forteller Ventistål.

Etterspørsel i markedet

Signaler i markedet vitner om at det mer krav til ombruk. Ombruksprosjektet for brukte ventilasjonskanaler innebærer grundig demontering av kanalene, etterfulgt av en grundig rengjøringsprosess som sikrer at de er i optimal stand for gjenbruk. Deretter gjennomgår kanalene en nøye inspeksjon og kvalitetskontroll før de gjøres tilgjengelige for salg til kunder.

Vi må tørre å feile

– Det er mye vi fortsatt ikke vet når det kommer til blant annet logistikken og håndteringen av dette. Men ved å være «hands on» å teste ut ulike modeller for dette, lærer vi, gjerne ved å støte på utfordringer man ikke vet ved kun å sitte ved kontorpulten, skriver Ventistål.

Hva med dokumentasjon og EPD?

Ombrukte kanaler vil Ventistål nå legge som egen kategori med egne artikkelnummer. Foreløpig har Ventistål ingen føringer når det kommer til krav på dokumentasjon, så det er også en vei å gå opp.

Ventilstål kommer til å utarbeide egen EPD`er på dette i form av Prosjekt-EPD`er.

Nøkkelen er samarbeid

– Ved å knytte oss til aktører som vil det samme og tør å bruke ressurser gjør at vi kan bane veien videre. I et av prosjektene på Vestlandet samarbeider vi med en kunde av oss som har gjort den fysiske jobben med å demontere, rengjøre og legge de på lager. På Østlandet har vi en annen modell hvor en riveentreprenør demonterer, og vi gjør det videre arbeidet selv. Så må man jo se hva som fungerer best, og er mest effektivt når det kommer til kostnader og lagerhold, skriver Ventistål på sine nettsider.