Navnebyttet fører ikke til endringer i departementets ansvarsoppgaver, som er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

– Energikrisen har tydeliggjort hvor tett sammenkoblet alle deler av energisystemet er. Vi trenger fornybar energi, vi trenger olje og gass og vi trenger nye lavutslippsteknologier som hydrogen og karbonfangst og -lagring. Det er ikke lengre ulike sektorer, men en samlet energisektor. Navnet Energidepartementet beskriver derfor godt oppgavene og ansvaret som ligger til dette departementet, sier olje- og energiminister Terje Aasland, i en melding fra Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet og opprettet som eget departement i 1978. Fra 1993 til 1997 lå departementets ansvarsområde under Nærings- og energidepartementet, før det igjen ble skilt ut som et eget departement og gikk tilbake til å hete Olje- og energidepartementet fra 1997. Terje Aasland blir landets siste olje- og energiminister.