Dette melder Solenergiklyngen.

Arbeidet med IPCEI ledes av det europeiske nettverket European Solar Manufacturing Council, som Solenergiklyngen er en del av, og de samler store deler av den europeiske solindustrien. Prosjekter fra hele verdikjeden vil gjennom dette møte etterspørselen etter fornybar energiteknologiutvikling i tillegg til produksjonskapasitet, og vil spille en viktig rolle for konkurranseevnen til hele den europeiske PV-industrien. Over førti selskaper er involvert i initiativet, og det har i løpet av høsten gått ut invitasjonsbrev til en lang rekke europeiske land (inkludert Norge) om å støtte initiativet.

IPCEI-arbeidet er en naturlig etterfølger etter etableringen av European Solar Initiative tidligere i år, hvor Europakommisjonen selv var med på å sette et strategisk mål om å gjenutvikle 20 GW solcelleproduksjonskapasitet i Europa innen 2025.

Med lanseringen av Green Deal i 2020 ble det tydelig at det blir behov for omfattende reformer i EUs grønne industrilandskap. Den nylige økningen i PV-distribusjon i Europa gir store utfordringer. I 2020 utgjorde nye solcelleanlegg i EU 20,6 GW i ekstra installert effekt. Og i følge kortsiktige prognoser vil de årlige solcelleinstallasjonene i Europa snart dobles, og nå mellom 40-45 GW allerede i 2023-2024. Men, den nåværende produksjonskapasiteten for solcellepaneler i EU er kritisk lav per dags dato, og representerer bare 0,4 % av den globale celleproduksjonen, og kun 4 % av global modulproduksjon.

Det eksisterende og anslåtte gapet mellom etterspørselen i Europa og produksjonskapasiteten i EU, vil kunne sette oss i en ny type energiavhengighet gjennom behovet for å importere store mengder kritisk hardware. Logistikkutfordringer og høy prisøkning på solcellemoduler fra Asia viser et tydelig behov for å hente tilbake produksjon langs hele verdikjeden til Europa, og en IPCEI for PV vil være et avgjørende tiltak.

Bakgrunn

IPCEI eller Important Projects of Common European Interest er et EU virkemiddel for å fremme innovativ industriell distribusjon ved å tillate omgåelser av statsstøtteregelverket og dermed tillate privat-offentlig felles finansiering av prosjekter. IPCEI tillater EUs medlemsland å støtte transnasjonale prosjekter av strategisk betydning for en hel industriell verdikjede. Disse prosjektene må bidra til økonomisk vekst, arbeidsplasser og bedret konkurranseevne i Europa.