Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 42.

 I Norge brukes det mye strøm til oppvarming. Det var noe kaldere i forrige uke, og dermed økte også kraftforbruket samlet sett med om lag 5 prosent. I det sørlige Norge ble denne økningen dekket av økt import fra både Midt-Norge og utlandet, slik at kraftprodusentene kunne fortsette å lagre det vannet som kan spares til vinteren, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Totalt ble om lag 15 prosent av forbruket i det sørlige Norge dekket av import. Denne importen kom både fra Midt-Norge og utlandet. Den høye importen fra utlandet til det sørlige Norge gjorde også at det ble nettoimport til Norge som helhet.

Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,2 prosentpoeng forrige uke. Størst økning fikk vi i magasinene i Sørvest-Norge og Øst-Norge, med en økning på henholdsvis 0,3 og 1,8 prosentpoeng. I det sørlige Norge samlet har magasinfyllingen steget med 11,8 prosentpoeng de siste fire ukene. Siden 1995 er det kun ett annet år som har hatt en høyere økning på fire uker om høsten. I Nord-Norge gikk fyllingsgraden noe ned, men der er fyllingsgraden høy, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i det sørlige Norge

Kraftproduksjonen i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk ned til 730 GWh i uke 42. Det er fortsatt lav produksjon for årstiden.

Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen, gikk ned fra 21 GWh til 10 GWh. Det er en svært liten andel av den totale produksjonen på 730 GWh. Nå som det blir kaldere, og snøen begynner å legge seg i høyfjellet, forventer vi at det blir noe mer vannkraftproduksjon framover, også fra magasiner som kan lagre vann gjennom vinteren, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Vi nærmer oss nå perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild høst og vinter. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i det sørlige Norge kan bli krevende til våren. 

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.