Logistikksenteret  blir Postens største anlegg i Sør-Norge og navet for distribusjon av brev, pakker og gods til Sørlandet, melder Posten.

–  Vi åpner nå et moderne logistikksenter som gir oss større kapasitet og bidrar til mer effektiv distribusjon av brev, pakker og gods på Sørlandet. Vi tar blant annet i bruk en pakkesorteringsmaskin som har potensial til å håndtere over 5000 pakker i timen. De siste årene har det vært en kraftig vekst i pakkevolumet vi har håndtert fra både enkeltpersoner og bedriftskunder i Agder og med vårt nye logistikksenter er vi rustet for ytterligere vekst, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten Norge.

Posten og Brings Logistikksenter Kristiansand inngår i Postens nasjonale terminalstruktur som totalt består av 18 logistikkterminaler.