​NVE  ønsker innspill både på hvordan dagens rammevilkår fungerer og forslag til endringer i rammevilkår.

Hold av datoen

Mer informasjon om agenda og sted kommer når møtedatoen nærmer seg. Det vil være i Oslo, og lokasjon vil avhenge av antallet som er interessert i å komme. Det vil også bli mulig å delta på arrangementet digitalt.

Vil du holde innlegg?

NVE vil åpne for at deltagerne holder innlegg i møtet. Aktører som skal innlede, må stille fysisk i møtet. Hvis det tegner seg flere enn vi får tid til i løpet av dagen, må vi begrense antall og/eller tidsramme for hvert innlegg. I så fall vil vi gjøre vårt ytterste for å sikre bredde og representasjon blant aktørene. Alle vil få mulighet til å sende inn skriftlig innlegg i etterkant av møtet.

Meld din interesse for å delta, og eventuelt å holde innlegg, ved å fylle inn dette skjemaet