Bygg og eiendom står som kjent for godt over en tredjedel av CO2-utslippene på verdensbasis, og utgjør en betydelig del av virksomhetenes kostnader. Så for både private og offentlige byggeiere er det god økonomi i å redusere energiforbruket i kjøling, oppvarming, elektrisitet og ventilasjon.

Fokus på flere bunnlinjer

I dag er det ikke kun økonomi som driver byggforvalterne. Både hensynet til klimaet og trivselen til ansatte og brukerne tas i betraktning.

- Ved å ta i bruk intelligent drift i eiendomsporteføljen kan du få resultater på flere bunnlinjer. Vi ser at det norske markedet er modent, og allerede langt framme med klimasmarte investeringer i bygg, sier nestleder Toke Juul fra Smart Buildings-entreprenøren Nordomatic. Basert på FNs bærekraftsmål jobber de målrettet med å utvikle konsepter og løsninger som kan kutte energiforbruket i bygg med 25 prosent.

Krever kompetanse og tyngde

Potensialet for reduksjon av karbonfotavtrykket til bygninger er enormt, men løsningene krever kompetanse og tyngde i markedet for å matche kundenes krav og forventninger. Nordomatic har derfor de siste årene investert tungt i oppkjøp av en rekke spesialiserte ingeniørselskaper.

- Vi skal ikke bare å vokse for å vokse. Men størrelsen i markedet gir oss muligheten til å skape fordeler og verdier for kundene, blant annet ved å bruke teknologier og løsninger på tvers av landene. I tillegg får de ansatte også mer spennende jobber ved å kunne delta i prosjekter på tvers av en større kundeportefølje, understreker Toke Juul.

SRO Gruppen blir del av Nordomatic

I en periode har han sammen med den norske Nordomatic-ledelsen undersøkt mulighetene for å ta samme posisjon i Norge som konsernet har i Sverige og Danmark.

- Vi har hatt en svært positiv forhandlingsprosess med eiere og ledelse i SRO Gruppen, som er den største uavhengige automasjons-entreprenøren i det norske markedet. De har imponert oss med sin kraftige vekst og markedsledende effektivitet med smarte verktøy, sier Toke Juul.

Forhandlingene mellom de to selskapene har endt med at SRO Gruppen er en del av Nordomatic-konsernet fra 1. juli. Med basis i de 25 ansatte, som med oppkjøpet av SD-Consult i 2017 har utgjort Nordomatics brohode i Norge, gjør konsernet et byks i det norske markedet og sysselsetter nå totalt 100 ansatte og omsetter for over 200 millioner kroner.

Større verktøykasse

Terje Christiansen er i dag avdelingsleder for prosjekter hos SRO. Han ser fram til å få utvidet verktøykassen for utvikling av mer og mer komplekse installasjoner hos kundene. 

- Byggautomasjon i smarte bygg strekker seg nå langt utenfor det faget vårt var for bare noen få år siden. Gjennom sensorikk, kunstig intelligens og tilhørende prediktiv styring, får våre systemer i dag grensesnitt mot adskillig flere av brukerne i bygget, sier han.

En god match

SRO Gruppen har selv vokst gjennom oppkjøp, senest med Celsius Teknikk i Bergen. 

- Det var naturlig for oss å benytte muligheten til å bli en del av en stor organisasjon som Nordomatic. De har store markedsandeler i Sverige og Danmark, og vi har alle forutsetninger til å vokse videre i Norge. Nordomatic har et stort Cloud-miljø med en rekke applikasjoner som SROs kunder kommer til å dra nytte av. Ellers vil kundene merke liten forskjell, da alle ansatte og kontorene våre blir med videre, forteller administrerende direktør Ståle Syversen.

Flere kontorer på vei

Det er naturlig med en samlokalisering i Oslo etter hvert, utover det vil kontorene altså bestå. 

- SRO Gruppen har i tillegg kontorer i Bergen og Moss, vi har fra før kunngjort at Nordomatic åpner kontor i Kristiansand over sommeren. Vi ser fram til å tilby medarbeiderne nye utviklingsmuligheter og hjelpe mange flere kunder med kostnads- og CO2-besparende løsninger, sier Kristian Findstrup, som overlater rollen som Country Manager for Nordomatic til Ståle Syversen, mens han selv blir ansvarlig for Nordomatics aktiviteter i Oslo-regionen.

European Impact Leader

Med oppkjøpet av SRO Gruppen i Norge har Nordomatic-konsernet på Skandinavisk plan passert en milliard i omsetning og har nå over 500 medarbeidere. Konsernet er dermed blant de største uavhengige leverandørene av åpne og cloud-baserte Smart Buildings-løsninger, men vekstambisjonene er enda større.

- Våre åpne og ikke-proprietære anlegg er et viktig bidrag til bransjens felles framskritt. Internt hos oss er bærekraftig forretningsutvikling gjennom åpen innovasjon i smarte bygg bærebjelken i strategien «European Impact Leader 2025», sier han, og avslører med det at vekstambisjonene ikke ikke begrenser seg til landene de dekker i dag.